top of page
zpět na záhlaví

Vrh J

Rodiče vrhu

Donnybrook Dream Atagora          x         Coast Cennection of the Grey Noble

depositphotos_286132658-stock-illustration-male-man-symbol-gender-and.jpg

 2

depositphotos_286223382-stock-illustration-female-woman-symbol-gender-and.jpg

 2

datum narození: 7. 3. 2024

final.jpg
popis spojení

Donnybrook Dream Atagora  "U"       

17_edited.jpg
depositphotos_286132658-stock-illustration-male-man-symbol-gender-and.jpg

datum narození - 20. 8. 2018 

DKK A, DLK 0

68 cm, bez bílých znaků

chrup úplný, skus nůžkový

Zdravotní výsledky: 

DCM - 2020, 2021, 2022, 2023 (zdravý jedinec)

DVO 0 - 4/2022 prostý

Zdravotní genetické testy:

HUU: N/N clear, MH: N/N clear, DM: N/N clear , HYM: N/N clear, SD: N/N clear, AS: N/N clear

DNA uoženo v ČR (Genomia)

Zkoušky:

Všestranný pes

VZ - 470/I. cena - res. CACT

MRJ (VZ) - 411/II. cena

PZ - 279/I. cena

ZVP - 94/I. cena

BZ - 112/I. cena - 2.místo

klubové ZV - 208/I. cena

Německý povahový test - wessentest WG1 / WF1

Canisterapeutická zkouška

Výstavy:

Mezinárodní šampion krásy C.I.B.

Mezinárodní výstavní šampion C.I.E 

Grand Šampion Rakouska

Český šampion, Německý, Švýcarský, Maďarský, Slovenský, Polský, Rumunský

Rakouský Junior šampion

Coast Connection of the Grey Noble  "U" 

X

DSC_7684.jpg
depositphotos_286223382-stock-illustration-female-woman-symbol-gender-and.jpg

datum narození - 6. 3. 2017 

DKK A, DLK 0

62 cm, bez bílých znaků

chrup úplný, skus nůžkový

Zdravotní výsledky: 

DCM - 2019, 2021, 2022, 2023 (zdravý jedinec)

DVO 0 - 4/2022 prostý

Zdravotní genetické testy:

HUU: N/N clear, MH: N/N clear, DM: N/N clear , HYM: N/N clear, SD: N/N clear, AS: N/N clear

DNA uoženo v ČR (Genomia)

Zkoušky:

Všestranná fena

VZ - 484/I. cena - res. CACT

LZ - 234/I. cena

PZ - 282/I. cena

ZVP - 94/I. cena

BZ - 108/I. cena 

Výstavy:

Junior šampion SK, Šampion krásy SK

klubová výstava KCHVO - V3/18 

Zdravotní výsledky a genetické testy matky a otce

Otec i matka vrhu jsou po zdravotní stránce ve výborné kondici. Pravidelně je u nich prováděna zdravotní preventivní kontrola - vyšetření krve, moči, sonografie, což u svých jedinců provádím automaticky. Oba mají udělané kompletní zdravotní vyšetření a to i včetně genetického testování pro psy na dědičné choroby a indispozice. Oba dva mají nejlepší možné výsledky dysplazie kyčelního a loketního kloubu a to HD A, ED 0 (DKK A, DLK 0). Oba dva rodiče prošly testováním na dědičné oční choroby s výsledkem prostý (čistý). Oba dva prošly již 4x vyšetřením na dědičné srdeční onemocnění - dilatační kardiomyopatie s výsledkem zdravý. Dále u nich byly testovány geneticky dědičné choroby. Výsledky jsou u obou rodičů u všech těchto testů N/N - což znamená, že daný jedinec nevlastní mutovanou alelu a to ani tu získanou od svého otce a ani matky, není tedy ani přenašečem. * HUU - Hyperurikosurie je onemocnění projevující se nadměrným vylučováním kyseliny močové do moči. Postižení trpí močovými kameny. * MH - Maligní hypertermie představuje závažnou komplikaci při celkové anestezii, která může být až fatální. MH je farmakogenetická choroba kosterního svalstva, při které dochází k hyperkapnii, tachykardii a hypertermii, které jsou vyvolány reakcí na chemické spouštěče - v tomto případě anestetika. Postižení psi nemají žádné klinické příznaky, dokud nejsou vystaveni vyvolávacím látkám. Maligní hypertermie byla popsána u lidí i různých druhů zvířat (např. koček, psů, koní, skotu, králíků). Dědičnost MH je autozomálně dominantní. Pouze jediná kopie mutovaného genu je dostačující pro vznik klinických příznaků. * DM - Degenerativní myelopatie je progresivním neurodegenerativním onemocněním, které se zpravidla objevuje u široké škály psích plemen kolem osmého roku jejich života. U postižených psů dochází k postupnému nebolestivému slábnutí pánevních končetin, problémům s koordinací a chůzí, následuje atrofie svalstva, ataxie, inkontinence a vše končí úplným ochrnutím zadních končetin. Příznaky provázející toto onemocnění jsou tak závažného charakteru, že po 3 - 5 letech od prvního projevu nemoci dochází k úmrtí. Zpravidla však pes bývá přibližně rok od objevení prvních symptomů utracen. * HYM - Hypomyelinizace centrálního nervového systému. Při hypomyelinizaci dochází ke ztrátě impulzů mezi nervy a tím k narušení funkčnosti nervů a korespondujících svalů. Mezi příznaky patří obtíže s chůzí, špatná koordinace pohybů, třes. * SD – Spinální Dysrafie, vrozený rozštěp páteře, při kterém nejsou uzavřeny obratlové oblouky, a mícha se svými obaly vystupuje ven z páteřního kanálu. Stav je spojen s různými nervovými poruchami. * AS – (Familiární nefropatie), je vrozené onemocnění, kdy u mladých psů dochází k fatálnímu selhání ledvin. První příznaky se objevují mezi šesti měsíci a dvěma roky věku psa, poté je otázka několika měsíců, kdy budou ledviny zcela nefunkční. Familiární nefropatie je neléčitelná.

Popis spojení

Plán tohoto spojení vznikl již dávno před zhruba 7-8 lety a to ještě v době, kdy nebyl krycí pes Donny na světě a existovaly pouze plány na budoucí narození vrhu D. Již tenkrát jsem ale hledala fenku, pokud možno anglické krve/linie, kterou bych mohla v budoucnu propojit s linií mojí chovatelské stanice, která po mé zakladatelce Coře nese také velkou část anglické krve a i když tento vrh byl původně naplánovaný až na rok 2025, tak okolnosti tyto dva svedly dohromady již o rok dříve. * Matkou vrhu je tedy naše fena Mariska, kterou jsem si dovezla z Holandska z chovatelské stanice"of the Grey Noble", která chová výmarské ohaře již více jak 40 let, první vrh měla tato CHS v roce 1980, navíc otec vrhu, ze kterého je Mariska , je pes pocházející z mojí nejoblíbenější CHS Sireva z Anglie, která rovněž chová již přes 40 let. Mariska je fena silné kostry, poněkud delšího rámce, ale s rovným a pevným hřbetem a prostorným pohybem. I když je Mariska původem z Holandska, tak krevně je to fena převážně anglické krve, kterou já v chovu upřednostňuji. (Více podrobností o jejím původu a rodokmenu najdete v odkaze „Genealogie matky“. * Povahově je to fena tvrdší nátury (myšleno v souvislosti s loveckým výcvikem, nehroutí se při výcviku, není bázlivá, je sebevědomá), ale poslušná, je velice hodná, co se týče vztahu k druhým psům a lidem, dětem, je velice kontaktní a společenská. Za každé situace absolutně nekonfliktní vůči ostatním psům. (za 25 let jsem ještě takto hodného, nekonfliktního a zároveň povahově silného výmara neměla možnost potkat). Doma je to nepodplatitelný hlídač rodinného domu, ale také milovník gaučinku, venku zvědavá a s každým se musí jít hned kamarádit. Fena i přes svoji velikost je velice energická, vyniká v poli rychlým a energickým hledáním, vydrží za každého počasí běhat velice dlouho v tempu. Má pěkné a pevné vystavení, vystavení má vrozené, ne naučené. Má výborný nos a miluje práci na barvě. Je to všestranná fena. Její slabinou byly zpočátku výcviku aporty zvěře, které se nám ale podařilo překonat a poté se staly i tyto disciplíny její doménou. Jediné, co bych jí jako vůdce vytkla, je její slabší ochota vyhledávání v hustším rákosí (resp. chápáno ve smyslu zkouškových disciplín, kdy je rákosí absolutně bez zvěře, v praxi tato neochota odpadá). Její vyhledávání a dohledávka na vodě je však více než výborná. Vzhledem k jejím slabším začátkům milování aportu zvěře volíme její partnery pro potomky vždy takové, kteří mají vynikající vrozenou práci na aportu zvěře, vyhledávání v houštinách nebo rákosí a nechybí jim nadšení. A takový je i tentokrát otec vrhu, kterým je pes Donny. * Donny je můj vlastní odchov z vrhu D po matce Corren Love de Donawitz, což byla a stále ještě je (13,5 let) zakladatelka mojí chovatelské stanice. Donny je samec silnější kostry, pevného rovného hřbetu a rovného nekroutícího se prutu. Povahově je to pes výborné vyrovnané povahy, v domácím prostředí klidný a mazel. Donny není konfliktní samec, ale není to ani žádný strašpytel. Je využíván celoročně v myslivecké praxi. Za sezonu odchodí kolem 20 honů a na všech je velice chválen za skvělou práci, spolehlivost, poslušnost. Kromě práce v myslivecké praxi Donny pracuje jako canisterapeutický pes v domově důchodců. Donny kromě loveckých zkoušek a canisterapeutické zkoušky má složený ještě povahový test pořádaný Německým klubem Výmarských ohařů. Donny je multišampionem mnoha zemí. Svoje úspěchy na poli výstavním dosahuje zejména svým prostorným pohybem a rovným hřbetem a velice často si získává úmístění i díky své přátelské povaze. Donny je také pes domácí a tak má to výsostné postavení účastnit se skoro všech rodinných akcí a dovolených. Po pracovní stránce byl Donny hned od štěněte velice šikovný, skoro bez přípravy složil klubové zkoušky vloh a poté následoval rychlý sled dalších účastí na všech ostatních zkouškách, jejichž završením byl získaný titul Res.Cact na všestranných zkouškách a účast na Memoriálu Roberta Jakoubka (všestranné zkoušky Klubu chovatelů výmarských ohařů). (Více podrobností o jeho původu a rodokmenu najdete v odkaze „Genealogie otce“. * Z tohoto spojení očekáváme jedince středně silné až silné kostry s rovným a pevným hřbetem a prostorným chodem, s velice perspektivním výstavním potenciálem. Štěňata by měla mít dostatek pracovních loveckých vloh a temperamentu k různým kynologickým sportům, ale zároveň očekáváme vyrovnané jedince schopné běžného rodinného života. Fenka z tohoto spojení bude zůstávat u majitelky krycího psa. Pro minimálně jednoho pejska budeme hledat zájemce, který by měl zájem o lovecký výcvik a budoucí chovnost, výstavy vítáme, ale nejsou podmínkou. Jinak hledáme hlavně aktivní majitele, kteří budou mít dostatek času na svého nového parťáka a jsou si vědomi, že toto plemeno potřebuje dostatek pohybu a alespoň základní výcvik poslušnosti, nejlépe základní lovecký výcvik pro snadnější zvládání loveckých vrozených vlastností tohoto plemene.

info výstavy, zkoušky, zdraví
Deníkvrhu
Deníkvrhu

Deník vrhu

  • 6. 1. 2024

proběhlo krytí feny Marisky psem Donnym . Krytí proběhlo bez problémů, přirozeně bez přemlouvání psa či feny, bez agrese feny při krytí. Ke spojení došlo po zhruba minutě společné hry, kdy jsme k sobě oba jedince pustili. Spojení trvalo zhruba 15 minut. 

Informace o rodičích - výstavy, zdraví, zkoušky - najdete v oddíle "Rodiče vrhu", podrobnou genealogii každého z rodičů naleznete na jejich osobní stránce "Genealogie matky-Coast Connection of the Grey Noble" , "Genealogie otce- Donnybrook Dream Atagora"

 Dále si můžete pro větší přehlednost předků prohlédnout rodokmen štěňat na "Graficky znázorněný rodokmen štěňat" 

  • 4. 2. 2024 

potvrzení březosti - na sonu je vidět zhruba kolem 5 štěňat. Jaká bude skutečnost výsledného počtu určí až příroda.

  • 20. 2. 2024 

Mariska úspěšně kyne a začíná více odpočívat

  • 2. 3. 2024 

Mariska se začíná dožadovat spávání v porodní místnosti a tak máme vše již připraveno k porodu po ruce. Porodní místnost je u nás malinká, tichá místnůstka v klidné části domu, je vytápěná a je z ní umožněn feně volný výstup ven na venčení. V místnosti mám umístěnu postel i já a tak týden před porodem a týden po porodu je fena a štěňata pod mým dohledem i v noci. Feny u nás rodí zásadně za mé přítomnosti a asistence. Týden až 10 dní (podle povahy feny) spávají se mnou v místnosti, kde ony mají připravený "porodní bazének", kde jsou se štěňaty ještě zhruba týden, než se pak přesunují do větší porodní bedny, která je v místnosti vedle kuchyně a obýváku.  

IMG_2359.jpg
431648091_785173866309566_7037830869251531733_n.jpg
COAST_G__KLOHNOVA_20230116124535_1250250_edited.jpg
431502990_1419253022022566_3141118980042099260_n.jpg
  • 6. 3. 2024 - 7. 3. 2024 

Mariska 6.3 slaví svoje narozeniny, ale již v ten den víme, že se porod blíží, protože Mariska již od poledne funí a běhá po celém domě, dvoře a zahradě, střídavě leží v "porodním bazénku" a střídavě v porodní bedně a probíhá u ní "první fáze porodu". I když většina fen den před porodem nebo v den porodu nežere, u naší Maris tohle neplatí, ta dokáže žrát i během porodu mezi štěňaty a tak si ještě s chutí sežere svůj narozeninový dort. Večer se přemístí do porodního bazénku a ve 22:30 hodin jí začíná druhá fáze porodu. To ž jsem v pohotovosti a čekám, jestli první štěně stihne porodit ještě v den svých narozenin nebo až 7. 3. 

5741044d-2d98-4f30-a15d-bbd1d4912067.jpeg
429872008_7320090881440877_3443185985422150642_n.jpg
  • 7. 3. 2024 

První štěně vykoukne na svět v 00:30 a je to holka (425g). Další se narodili dva kluci (520g a 430g) a to 5 minut po sobě. Poslední je holka (445g).

Váhy jednotlivých štěňat v čase můžete sledovat v oddíle "Váhová tabulka vrhu" 

Fotky a Videa štěňat vrhu najdete v oddíle "fotogalerie a videa" , fotky a videa přidáváme zhruba jednou týdně až do odchodu štěňat do nových domovů.

  • 13. 3. 2024  

6 dní po porodu první dvě štěňata přesáhla hranici prvního kila, je to kluk s modrým obojkem a fena s červeným obojkem. Všichni čtyři jsou pěkní cvaldové, dobře pijí a pěkně rostou. Máma má dostatek mléka a spokojeně celý den kojí. Štěňata pravidelně vážím, abych měla přehled o tom, jestli štěňata dobře prospívají.

429639813_895371672268318_8171341443139400669_n.jpg
7Z2A4699.JPG
  • 14. 3. 2024  

Pomale začínám přemýšlet nad jmény jednotlivých štěňat a s největší pravděpodobností každé jméno bude obsahovat slovo "JOKER". Jakmile budou jména sestavena a přiřazena k jednotlivým štěńatům, můžete sledovat jednotlivé profily štěňátek v oddíle "Profily jednotlivých štěňátek"

IMG_4802.jpg
  • 15. 3. 2024  

Dnes byla štěnda s Mariskou přemístěna do klasické porodní bedny, která je větší, je umístěna ve světlé slunné místnosti, která je vytápěná. Z místnosti je volný výstup ven, aby se mohla fena volně venčit nebo se jít proběhnout. Zde má také matka možnost si jít již lehnout zvlášť od štěňat na psí gauč, což sice zatím ještě nevyuživá, ale postupně si bude chtít od štěňat odpočinout. Místnost sousedí s kuchyní a obývacím pokojem, takže jakmile začnou štěňata slyšet, budou si moci postupně zvykat na hluk z běžného provozu domácnosti. Do místnosti už mají možnost přes branku nahlížet ostatní psí členové domácnosti, kteří samozřejmě zvědavě chodí načuhovat, co se to tam děje. 

69c1a234-4e03-4d7a-9ed7-1537bae4656d.jpeg