top of page

Zdravotní testy u výmarských ohařů

Základní zdravotní testy 

 • ​DKK (HD) - Dysplazie kyčelního kloubu

 • DLK (ED) - Dysplazie loketního kloubu

 • DOV (DOO) - Vyšetření na dědičné oční vady

 • DCM - Dilatační cardiomyopatie 

vevystavbe.jpg

Genetické zdravotní testy 

 • * HUU - Hyperurikosurie je onemocnění projevující se nadměrným vylučováním kyseliny močové do moči. Postižení trpí močovými kameny. 

 • * MH - Maligní hypertermie představuje závažnou komplikaci při celkové anestezii, která může být až fatální. MH je farmakogenetická choroba kosterního svalstva, při které dochází k hyperkapnii, tachykardii a hypertermii, které jsou vyvolány reakcí na chemické spouštěče - v tomto případě anestetika. Postižení psi nemají žádné klinické příznaky, dokud nejsou vystaveni vyvolávacím látkám. Maligní hypertermie byla popsána u lidí i různých druhů zvířat (např. koček, psů, koní, skotu, králíků). Dědičnost MH je autozomálně dominantní. Pouze jediná kopie mutovaného genu je dostačující pro vznik klinických příznaků.

 • * DM - Degenerativní myelopatie je progresivním neurodegenerativním onemocněním, které se zpravidla objevuje u široké škály psích plemen kolem osmého roku jejich života. U postižených psů dochází k postupnému nebolestivému slábnutí pánevních končetin, problémům s koordinací a chůzí, následuje atrofie svalstva, ataxie, inkontinence a vše končí úplným ochrnutím zadních končetin. Příznaky provázející toto onemocnění jsou tak závažného charakteru, že po 3 - 5 letech od prvního projevu nemoci dochází k úmrtí. Zpravidla však pes bývá přibližně rok od objevení prvních symptomů utracen.

 • * HYM - Hypomyelinizace centrálního nervového systému. Při hypomyelinizaci dochází ke ztrátě impulzů mezi nervy a tím k narušení funkčnosti nervů a korespondujících svalů. Mezi příznaky patří obtíže s chůzí, špatná koordinace pohybů, třes. 

 • * SD – Spinální Dysrafie, vrozený rozštěp páteře, při kterém nejsou uzavřeny obratlové oblouky, a mícha se svými obaly vystupuje ven z páteřního kanálu. Stav je spojen s různými nervovými poruchami.

 • * AS – Familiární nefropatie, je vrozené onemocnění, kdy u mladých psů dochází k fatálnímu selhání ledvin. První příznaky se objevují mezi šesti měsíci a dvěma roky věku psa, poté je otázka několika měsíců, kdy budou ledviny zcela nefunkční. Familiární nefropatie je neléčitelná.

 • DAS - Dystonia-ataxia syndrome u výmarských ohařů. Syndrom kombinuje příznaky dystonie (zvýšené svalové kontrakce, vedoucí k abnormálnímu postavení, kroucení končetin a ztuhlosti) a ataxie (porucha koordinace pohybu) s hypermetrií (přestřelování pohybů). Příznaky se objevují v epizodách, které se vyskytují několikrát denně po dobu 5 – 15 minut, často v reakci na emocionální vzrušení nebo fyzickou aktivitu, a mohou vyústit až ke kolapsu. Věk nástupu klinických příznaků je mezi 3 – 7 měsíci.

Nejčastější onemocnění u výmarských ohařů a další možné zdravotní komplikace, indispozice a neduhy

vevystavbe.jpg

Dědičná onemocnění u výmarských ohařů

vevystavbe.jpg

Další zdravotní testy 

vevystavbe.jpg
bottom of page