Plánované vrhy

2022

Jaro - G

2023

Jaro - H, CH

2024

???

plánované vrhy - odběr jaro 2023

IMG_7706.JPG

H

Otec: Zveřejníme do konce listopadu
Matka: Contact with Love Atagora

krytí: 12/2022

odběr: 04-05/2023

Otazník Square
IMG_0146.JPG

Otec: Zveřejníme do konce listopadu
Matka: Coast Connection of the Grey Noble

CH

Otazník Square

krytí: 12/2022

odběr: 04-05/2023