Plánované vrhy

2022

G

2023

H, I

plánované vrhy - odběr jaro 2023

IMG_7706.JPG

H

Otec: ???
Matka: Contact with Love Atagora

krytí: 10-12/2022

odběr: 03-05/2023

Otazník Square
IMG_0146.JPG

Otec: ???
Matka: Coast Connection of the Grey Noble

I

Otazník Square

krytí: 10-12/2022

odběr: 03-05/2023